�ϴ��p�����f�r�Ӥ��E�o�ۦW�i�|�������O���гy���

�ϴ��p�����f�r�Ӥ��E�o�ۦW�i�|�������O���гy���

Olivia Hoover

Olivia Hoover | 主編 | E-mail

������a����v�v����P���ҡ]Sophie Gamand�^�a�ۤ@���W�s��J�]Tucker�^���p���i�J�o���a�ɡA�o�����D�ۤv�|�����o���[���M���p����Pı�C��J�Q���b�_�dù�ӯǦ{�@���t�W�����t����W�C�b�Q�ì��ϴ���´Bones��Co�C���Ϳ襤���e�A�L�b�@�Ӱ������Ʊ������ҧb�F��Ӧh��C

Gamand�M�o���V�ҵL�p�a���@�a�β`�����������i���ժ��A�y�W���������p���C�ܧ֡AGamand�}�l����Tucker���Ӥ��A�o�{�L�̦����F���������N�a - �[���ζ��I�H�ۨC���|ij�b���Y�e�ATucker�������A�N�֪��өʳQ���ܥX�ӡC

Gamand����᪯�ä����͡C�o���Ĥ@����v�� �㪯 �{�b�i�H�M�o���R���t�C �᪺�O�q �H���R����a���S�⪺���@�Ҥ�S������ڤW���}�F���p��C�o�{����v�v���@�ӿW�S�����|�Ӵ����{�ѨíҾɧ��@���C�q�L�L�̪����N�A�L�̥i�H�����o�Ǫ����F��A�æb�L����h����b�ĥΪ̭��e��o�L�̪��ζH�A�Ӥ��O���@�ҹڷQ�ۤv�����C

Little Tucker�N�O�@�ӫܦn���Ҥl�C�b�L���w�֥i�R�Ӥ��X�{�bGamand��Instagram�ATwitter�MFacebook�W�ATucker��������C�饨�P�I�P��Bones��Co�C���ͪ��n���ATucker���F�L���a�m�]�L�{�b��Jasper�h�F�^�A�åB�ӹζ�����N�@��Tucker-mania���w�V���L�i�i�����樭�W�C

�ѩ�o���u�@�A�ݨ�FBones��Co�C���ͬ@�Ϫ��O�H���H�m�H���n�����`�AGamand����ҵo�A��i�@�B�C�o�NTucker����h�Ӥ�������F��䤤�A�ñN100�H�����q�Ω�Bones��Co�C���͡C�z�i�H�b�o����o�ۤv�����ƥ��γq�LGamand����ʶR��W���Ӥ��C

�{�bJasper�]�Ϊ̥H�e�٬�Tucker�����N�a�^�b�L���s�a���w�M�L�~�A�{�b�OGamand���o���U�@���[�����ɭԤF�C�ڭ̳��i�H��ߡA���B���p���N�����t�@�����@�ҡC Gamand�P�E�ù��y�o�ݨ�o����ӳ̤j���E�� - �ϴ����M��v - �E���b�@�_�A���@���ܱo����n�C

������F�ѧ�h�o�˪����e�ܡH���o�g�����峹�G26�ӷ�N�̨�v�T�O�M�̨�ҵo�ʪ����p����C

�A������A����w�ܡH�ڭַ̫ܼN�[�J�ڭ̪�BarkPack�C BarkPack�A�X���Ǧ�������o���S�H�}�a�A����������C��C�e��www.barkbox.com/barkpack���U�I

�S��Ϥ��Ӧ�Sophie Gamand Photography

與朋友分享

相關文章

add